Metody

METODY, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi:

  • GLOTTODYDAKTYKA
  • DZIECIĘCA MATEMATYKA
  • RUCH ROZWIJAJĄCY wg Weroniki Sherborne
  • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. Dennisona
  • INTEGRACJA SENSORYCZNA
  • METODA DOBREGO STARTU
  • BAJKOTERAPIA
  • ,,Pomnażanie inteligencji dziecka poprzez bity wiedzy encyklopedycznej" G. Domana