Nasza kadra

Krystyna Skibicka - założyciel przedszkola, nauczyciel-logopeda

Urodziłam się na Litwie i tam spędziłam dzieciństwo oraz ukończyłam szkołę podstawową i średnią. Studia pedagogiczne rozpoczęte na Polskim Unwersytecie w Wilnie, kontynuowałam (jako stypendystka)  na Uniwersytecie w Białymstoku, zdobywając dyplom i tytuł magistra w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. W 2003 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej (APS) w Warszawie, w tym zdobyłam licencję u prof.zw.dr hab. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej na prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych oraz uzyskałam uprawnienia w dziedzinie diagnozowania i pomagania dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Ukończyłam studia Glottodydaktyczne, zdobywając odpowiednią wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, opracowanym przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego. Osiągnęłam pierwszy stopień Terapii Integracji Sensorycznej. Ukończyłam kursy: Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Staru, Zabawy Fundamentalne, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu prestiżowych i znanych placówkach oświatowych w Warszawie, Konstancinie-Jeziornie oraz w Piasecznie. Biegle władam językiem polskim, litewskim i rosyjskim. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i żoną.

"...Misją przedszkola ALFABET, w tym moją rolą jest wniesienie istostnego wkładu w proces wychowawczy i rozwojowy Państwa dzieci. Dołożę wszelkich starań, by Państwa dzieci były ciekawe świata i potrafiły o nim pięknie opowiadać...".

Marita Nadrowska - nauczyciel-wychowawca
Praca z dziećmi sprawia mi przyjemność i dostarcza wiele ciekawych pomysłów. Jest moją pasją i daje mi ogromną satysfakcję. Wychowanie jest dla mnie niezwykłą podróżą. To my ­dorośli jesteśmy przewodnikami i drogowskazami dla dzieci. Dla mnie, największym priorytetem jest podążanie za dzieckiem i bycie jego towarzyszem w niezwykłej podróży, czyli jego rozwoju, a w szczególności kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z problemami oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Karolina Trzaska - English Teacher

I 'm a cheerful, sincere, open-minded and a grateful person. I'm a teacher with 20 years of teaching experience. I've been working in a Bilingual Pre-School and at a language school and also as a tutor for groups and individuals. I graduated from Teachers Training College at the University of Warsaw. I've got CAE, CPE and BEC Higher Certificates. In my teaching career I've always put an impact not only on an educational aspects but also at the atmosphere. I believe that the first needs for children are the need for love and security. In accordance to that belief I care much about their comfort and well-being. In the classroom we play a lot of games, we sing along and act out the dialogues and scenes. I believe in immersion (young learners who are exposed to a foreign language for a sufficient period of time will absorb it naturally). I can use this method efficiently cause I work in Alfabet not only as a teacher (classes every day) but also as an English Speaking Assistant on a daily basis.

Marina Eliseeva - English teacher

I am a teacher of English in the bilingual group in “Zerówka”. After graduating from the University during 7 years I was working in a school specialising in English teaching both primary (starting at the age of six) and senior learners. During the last 3 years I co-worked with the British Council as a teacher-trainer-. I work in preschool “Alfabet” since August 2017 as an English teacher and educator in “Zerowka” (5-6 year olds) and also conduct English lessons in the toddlers group. I consider it is very important to start learning English at such an early age. While listening to English every day both at the lessons and in everyday situations the learning of the foreign language goes much faster and in a more natural way. We all know that the fastest way to learn the foreign language is either to go to the country where this language is spoken or “surround” yourself with the language as much as possible creating a language environment in such a way. The latter one is what happening in the bilingual groups where kids are learning about the world around them in two languages at the same time. As a result, English is not perceived as an “alien” language, kids eagerly learn English songs, play games, perform in events and celebrations and start using English words they know in everyday situations. As a language teacher I am very happy to see the results of this approach and the success that learners are making. I am very passionate about my job, working and interacting with kids is a very responsible and demanding but at the same time a rewarding and satisfying job, which I love a lot.

Monika Zduńczyk - nauczyciel

Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku Pedagogika o specjalizacji: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną oraz psychologią szkolną, a także studia podyplomowe na kierunku logopedia. Posiadam kurs z kreatywności i innowacyjności. Jako dziecko przez 9 lat występowałam w zespole dziecięcym Fasolki, gdzie nabyłam umiejętności z emisji głosu, pracy zespołowej, obycia ze sceną oraz występami publicznymi. Już w okresie edukacji przedszkolnej kształtuje się osobowość młodego człowieka, jego pierwsze poglądy oraz sposoby patrzenia na świat i na innych. Jest to czas, kiedy dziecko uczy się, dojrzewa, doskonali, tworząc podstawy przyszłego życia. Stąd tak istotna jest praca z dzieckiem od najmłodszych lat. Żyjemy w czasach, w których z różnych względów sukcesywnemu ograniczaniu podlega dzieciństwo – częstokroć już od kilkuletnich dzieci wymaga się odpowiedzialności i dojrzałości, dlatego tak ważnym jest, by edukacja przedszkolna (jako ostatni etap prawdziwego, beztroskiego dzieciństwa) odbywała się w głównej mierze przez twórczą zabawę. Moim celem jest również pielęgnowanie talentów artystycznych dzieci, w tym przygotowywanie naszych małych aktorów do pierwszych, publicznych występów.