Nasze cele

Naszym priorytetem jest pielęgnowanie i rozwijanie u dzieci sfery emocjonalnej.

Uczymy otwartości, tolerancji oraz empatii.

Kompleksowo przygotowujemy dzieci do nauki w szkole podstawowej.

Realizujemy ambitny program języka angielskiego - z uwagi na fakt, iż jeden z nauczycieli mówi i uczy dzieci wyłącznie po angielsku, nasi absolwenci sprawnie komunikują się w języku angielskim.