Program

Program nauczania w ramach czesnego zakłada:

 • Program wychowania przedszkolnego,,W kręgu zabawy" autorstwa Jadwigi Pytlarczyk, dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Program ,,Przyjaciele Zippiego"-stworzony przez grupę lekarzy, pedagogów oraz psychologów, który zwraca uwagę na potrzebę kształtowania u dzieci sfery emocjonalnej, z naciskiem na umacnianie w dziecku szeroko rozumianych umiejętności psychospołecznych. Program ten uczy dzieci asertywności,ale przede wszystkim pomaga radzić sobie z pokonywaniem różnych trudności. Zwraca uwagę na potrzeby innych w duchu wzajemnego szacunku, tolerancji, wspierania się i radzenia sobie z trudnościami oraz ewentualnymi stresami..Celem programu jest kształcenie ludzi wrażliwych na innych oraz dążenie do bycia szczęśliwym. Program stosowany jest dopiero w grupie 5- latków.
 • Program języka angielskiego- polega na codziennym, ciągłym kontakcie dzieci z językiem .Opieramy się na kreatywności nauczyciela języka angielskiego oraz doświadczeniu w nauce maluchów. Stosujemy również elementy ,,Macmillan Education" w oparciu o podręczniki tego wydawnictwa. Nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim.

Ponadto oferujemy:

 • Zajęcia prowadzone metodą Glottodydaktyki - 2 razy w tyg.
 • Grupowe zajęcia logopedyczne - 2 razy w tyg.
 • język angielski-zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego - 3 razy w tyg.
 • native speaker - 2 razy w tyg.
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne - 2 razy w tyg.
 • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne - codziennie
 • Gimnastyka Mózgu wg .P. E. Dennisona
 • Warsztaty teatralne
 • Teatrzyki
 • Wycieczki