Witajcie w przedszkolu

Alfabet

“ALFABET” jest spełnieniem oczekiwań rodziców poszukujących dla swoich dzieci kameralnej atmosfery – w przedszkolu będzie przebywało w komfortowych warunkach maksymalnie 20 dzieci.

Program wychowania przedszkolnego,,W kręgu zabawy” autorstwa Jadwigi Pytlarczyk, dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Glottodydaktyka, dziecięca matematyka, ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

 

Taniec nowoczesny – 

Karate – Ceramika – 


Gimnastyka korekcyjna

Rekrutacja

Obecnie prowadzimy rekrutację dzieci do najmłodszej grupy (dzieci z rocznika 2021/2022). W naszym przedszkolu jest 25 dzieci.