Nasza oferta edukacyjna

Motto: "Dziecko uczy się bawiąc" towarzyszy nam na co dzień.

Zapewniamy doskonale przygotowany program dydaktyczny, dbając o harmonijny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, twórczej oraz społecznej.

Program nauczania

Program nauczania w ramach czesnego zakłada:

Ponadto oferujemy:

Metody

które wykorzystujemy w pracy z dziećmi

GLOTTODYDAKTYKA

DZIECIĘCA MATEMATYKA

RUCH ROZWIJAJĄCY
wg Weroniki Sherborne

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
P. Dennisona

INTEGRACJA SENSORYCZNA

METODA DOBREGO STARTU

BAJKOTERAPIA

,POMNAŻANIE INTELIGENCJI DZIECKA POPRZEZ BITY WIEDZY ENCYKLOPEDYCZNEJ"
G. DOMANA

Zajęcia dodatkowe

Prowadzimy różne zajęcia dodatkowe: